?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> l搜izdaQ维向ְ文搜索引擎_搜烦引擎大全:国外搜烦引擎大全与中文搜索引擎大全的权威攉 ?div class="jh_top">
当前位置Q?a href='http://www.tmvhqsll.buzz/'>搜烦引擎大全 > 搜烦引擎 > 中文搜烦引擎 >

l搜izdaQ维向ְ文搜索引?div class="p"> 栏目分类Q?a href="/search-daquan/" target="_blank" title="中文搜烦引擎" class="lm">中文搜烦引擎   发布日期Q?020-10-06   览ơ数Q?span id="hits">?

l搜是全球最大维向ְ文搜索引?为您提供最快、最准、最全的搜烦服务。支持进行各U实用查询,包括译、词典、歌曌Ӏ图片、新闅R百U、电台等?/div>

 |站名称Q?/b>l搜izda

 |站logoQ?/b>l搜izda logo

 周博搜烦评分Q?/strong>★★★☆?/p>

 |站地址Q?/strong>http://www.izda.com

 |站~略图:

 l搜izda首页~略? height=
 l搜izda首页~略?/span>

 |站介绍Q?/strong>

 l搜是全球最大维向ְ?a href='http://www.tmvhqsll.buzz' target='_blank'>搜烦引擎,为您提供最快、最准、最全的搜烦服务?/p>

 l搜是一N常好用的l语搜烦手机app,支持q行各种实用查询Q包括翻译、词典、歌曌Ӏ图片、新闅R百U、电台等?/p>

 右下角有输入法提C:使用 ctrl+k 在维向ְ文与拉丁文之间切换?/p>

 您可以通过输入“ئىزدە پايدىلىنىش قوراللىرى”q行搜烦Q维搜百宝箱。有l吾文的植物,动物名称Q亲属名U和妇女健康手册?/p>

 l搜izda搜烦l果面? height=
 l搜izda搜烦l果面?/span>

 l搜izda搜烦l果面?
 l搜izda搜烦l果面?

 l搜izda搜烦l果面?
 l搜izda搜烦l果面?

 英文-中文-l吾文 ҎQ?/strong>

p 中文 l吾语
Welcome Ƣ迎光 قارشى ئالىمىز(Qarshi al\m\z!)
Hello (General greeting) 你好Q一般问候语Q?/td> ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم!frm - (Ässalamu äläykum!)
How are you? 你好吗? ياخشىمۇسىز؟(Yaxshimus\z?)
Reply to 'How are you?' 回答“你好吗?” مەن ياخشى، رەخمەت سىزtە، سىزچۇ؟(Män yaxshi, räxmät s\zgä, s\zchu?)
Long time no see 好久不见 كۆرۈشمىtىلى ئۇزاق وپتۇ(Körüshmigili uzaq boptu)
What's your name? 你叫什么名字? ئىسمىXىز نىمۇ؟(Ism\ng\z nimu?)
My name is ... 我的名字是。。?/td> مېنىX ئىسمىم ...(Men\ng ism\m ...)
Where are you from? 你从哪里来的Q?/td> سىز نەرلىك؟(S\z närlik?)
I'm from ... 我来自。。?/td> مەن ... لىك/ لىق(Män ...lik/l\q)
Pleased to meet you 很高兴认识你 كۆرۈشكىنىمىزtە خۇشالمەن(Körüshkin\m\zgä xushalmän)
Good morning(Morning greeting) 早上好(早上问候) ئەتىtەنلىكىXىز خەيرىلىك ولسۇن!(Ätigänliking\z xäyr\lik bolsun!)
Good afternoon(Afternoon greeting) 下午好(下午问候) چۈشلىكىXىز خەيرىلىك ولسۇن!(Chüshliking\z xäyr\lik bolsun!)
Good evening(Evening greeting) 晚上好(晚安Q?/td> كەچلىكىXىز خەيرىلىك ولسۇن!(Kächliking\z xäyr\lik bolsun!)
Good night 晚安 خەيرىلىك كەچ!(Xäyr\lik Käch!)
Goodbye(Parting phrases) 再见Q别赠aQ?/td> خەيرى خوش!(Xäyr\ xosh!)
Good luck! 你好运Q?/td> ئامەت ولسۇن!(Amät bolsun!)
Cheers! Good Health!(Toasts used when drinking) q杯Qn体健PQ喝酒时用的酒词) خوشە!(Xoshä!)
Have a nice day 你今天愉快 كۈنىXىز كۆXۈللۈك ولسۇن!(Kün\ng\z köngüllük bolsun!)
Bon appetit / 好胃? تامىGىXىز ياخشى ولسۇن!(Tam\gh\ng\z yaxshi bolsun!)
Have a nice meal 吃一好?/td> ئاق يول ولسۇن!(Aq yol bolsun!)
Bon voyage / 一路顺? (Män chüshänd\m)مەن چۈشەندىم
Have a good journey 旅途愉?/td> مەن چۈشەنمىدىم(Män chüshänm\d\m)
I understand 我理?/td> (Hä’ä)aەئە
I don't understand 我不明白 (Shundaq)شۇنداق
Yes 是的 (Yaq)ياق
No ?/td> (Ämäs)ئەمەس
Maybe 也许 ?/td> (Bälkim)ەلكىم
I don't know 我不知道 مەن ئۇقمايمەن(Män uqmaymän)

无标题文?/title> </head> <body> <div class="_qqnah7tjb98"></div> <script type="text/javascript"> (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u6344455", container: "_qqnah7tjb98", async: true }); </script> <!-- 多条q告如下脚本只需引入一?--> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" > </script> <a href="http://www.tmvhqsll.buzz/"><span class="STYLE1">ּ齫Сɵ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </div> <div class="xg_rc"> <div class="bdsharebuttonbox" data-tag="share_1" style="float:right;"> <a class="bds_tsina" data-cmd="tsina"></a> <a class="bds_baidu" data-cmd="baidu"></a> <a class="bds_renren" data-cmd="renren"></a> <a class="bds_tqq" data-cmd="tqq"></a> <a class="bds_qzone" data-cmd="qzone" href="#"></a> <a class="bds_more" data-cmd="more"></a> <a class="bds_count" data-cmd="count" style="font-size:12px;"></a> </div> <p class="p"> <strong>相关热词Q?/strong> <a href='/tags.php?/%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E/'>搜烦引擎</a> <a href='/tags.php?/%E6%90%9C%E7%B4%A2/'>搜烦</a> <a href='/tags.php?/%E7%BB%B4%E6%90%9C/'>l搜</a> <a href='/tags.php?/izda/'>izda</a> <a href='/tags.php?/%E7%BB%B4%E5%90%BE%E5%B0%94%E6%96%87/'>l吾文</a> </p></div> </div> <div class="bk10"></div> </div> <div class="bk20"></div> <div class="x_g clear"> <div class="lef_s">上一:<a href='/search-daquan/zhongguo-search.html'>中国搜烦引擎大全及常用网?/a> </div> <div class="rig_s">下一:<a href='/search-daquan/yunpz.html'>云铺子:中文聚合搜烦引擎/癑ֺ|盘搜烦</a> </div> </div> <div class="bk20"></div> <div class="box xgnr clear"> <h5 class="xgxz_x">相关内容</h5> <ul class="list list21 mr10"> <li><a href="/search-daquan/2vmss.html" title="l搜Q全球唯一一家二l码搜烦引擎[已无法访问]">l搜Q全球唯一一家二l码搜烦引擎[已无法访问]</a> </li> </ul> <!-- E list21 --> <ul class="list list21" style=" border:0px; margin-left:30px;"> <li><a href="/search-daquan/2vmss.html" title="l搜Q全球唯一一家二l码搜烦引擎[已无法访问]">l搜Q全球唯一一家二l码搜烦引擎[已无法访问]</a> </li> </ul> </div> <div class="bk20"></div> <div class="gg_gg"> <!-- 文章内容广告位2 --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>无标题文?/title> </head> <body> <div class="_4hzv446z4xm"></div> <script type="text/javascript"> (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u6344456", container: "_4hzv446z4xm", async: true }); </script> <!-- 多条q告如下脚本只需引入一?--> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" > </script> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> </body> </html> </div> <div class="bk20"></div> <!-- <div class="box duoshuo"> <div class="ds-thread" data-category="$catid" data-thread-key="content_53-127-1" data-title="l搜izdaQ维向ְ文搜索引?></div> <script type="text/javascript"> var duoshuoQuery = {short_name:"ttkfzlm"}; (function() { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript';ds.async = true; ds.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') + '//static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })(); </script> </div>--> </div> <div class="col-auto"> <div class="box"> <h5 class="title-2">q些是最新的</h5> <ul class="content digg"> <li><a href="/search-daquan/1ppt.html" style="" class="title" title="W一PPT模板|:PPT模板搜烦及免费下?>W一PPT模板|:PPT模板搜烦及免?/a></li> <li><a href="/search-daquan/soman.html" style="" class="title" title="搜OQOL索引?>搜OQOL索引?/a></li> <li><a href="/search-daquan/izda.html" style="" class="title" title="l搜izdaQ维向ְ文搜索引?>l搜izdaQ维向ְ文搜索引?/a></li> <li><a href="/search-daquan/2vmss.html" style="" class="title" title="l搜Q全球唯一一家二l码搜烦引擎[已无法访问]">l搜Q全球唯一一家二l码搜烦?/a></li> <li><a href="/search-daquan/ltfc.html" style="" class="title" title="中华珍宝馆:高清书法l画囄下蝲">中华珍宝馆:高清书法l画囄?/a></li> <li><a href="/search-daquan/aminer.html" style="" class="title" title="AminerQAI学术数据搜烦">AminerQAI学术数据搜烦</a></li> <li><a href="/search-daquan/zcgou.html" style="" class="title" title="轴承狗网站:轴承型号查询搜烦引擎">轴承狗网站:轴承型号查询搜烦?/a></li> <li><a href="/search-daquan/swkong.html" style="" class="title" title="孙悟I:开攑ּ|站分类目录q_">孙悟I:开攑ּ|站分类目录q_</a></li> <li><a href="/search-daquan/allhistory.html" style="" class="title" title="全历?各国历史搜烦引擎">全历?各国历史搜烦引擎</a></li> <li><a href="/search-daquan/law-sta.html" style="" class="title" title="法律之星Q中国法律检?法规查询)">法律之星Q中国法律检?法规查询</a></li> </ul> </div> <div class="gg_300250"> <!-- 右侧q告? --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>无标题文?/title> </head> <body> <div class="_k1c3jyw5rz"></div> <script type="text/javascript"> (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u6344409", container: "_k1c3jyw5rz", async: true }); </script> <!-- 多条q告如下脚本只需引入一?--> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" > </script> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> </body> </html> </div> <div class="box tag_rm clear"> <h5 class="title-2">热门关键?/h5> <a href="/tags.php?/z-library/" title="z-library">z-library</a> <a href="/tags.php?/%E9%97%A8%E6%88%B7/" title="门户">门户</a> <a href="/tags.php?/%E6%90%9C%E7%B4%A2/" title="搜烦">搜烦</a> <a href="/tags.php?/Freeplane/" title="Freeplane">Freeplane</a> <a href="/tags.php?/%E5%85%A8%E7%90%83/" title="全球">全球</a> <a href="/tags.php?/%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E/" title="搜烦引擎">搜烦引擎</a> <a href="/tags.php?/%E7%BD%91%E7%AB%99/" title="|站">|站</a> <a href="/tags.php?/%E7%BE%8E%E5%9B%BD/" title="国">国</a> <a href="/tags.php?/%E5%9C%A8%E7%BA%BF/" title="在线">在线</a> <a href="/tags.php?/ACG%E6%90%9C/" title="ACG?>ACG?/a> <a href="/tags.php?/%E9%93%BE%E6%8E%A5/" title="链接">链接</a> <a href="/tags.php?/%E5%85%8D%E8%B4%B9/" title="免费">免费</a> <a href="/tags.php?/%E5%B7%A5%E5%85%B7/" title="工具">工具</a> <a href="/tags.php?/%E5%9B%BE%E7%89%87/" title="囄">囄</a> <a href="/tags.php?/%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E7%A5%A8/" title="巴士?>巴士?/a> <a href="/tags.php?/%E5%8A%A0%E6%8B%BF%E5%A4%A7/" title="加拿?>加拿?/a> <a href="/tags.php?/%E6%97%A5%E6%9C%AC/" title="日本">日本</a> <a href="/tags.php?/Coursade/" title="Coursade">Coursade</a> <a href="/tags.php?/%E6%90%9C%E7%89%A9%E6%80%A7/" title="搜物?>搜物?/a> <a href="/tags.php?/%E5%A4%A7%E5%85%A8/" title="大全">大全</a> <a href="/tags.php?/%E5%BE%B7%E5%9B%BD/" title="德国">德国</a> <a href="/tags.php?/slimego/" title="slimego">slimego</a> <a href="/tags.php?/%E8%8B%B1%E5%9B%BD/" title="英国">英国</a> <a href="/tags.php?/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%AD%8C%E8%AF%8D/" title="在线歌词">在线歌词</a> <a href="/tags.php?/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/" title="中国">中国</a> <a href="/tags.php?/%E5%B9%B3%E5%8F%B0/" title="q_">q_</a> <a href="/tags.php?/%E5%B8%B8%E7%94%A8/" title="常用">常用</a> <a href="/tags.php?/Pickfree/" title="Pickfree">Pickfree</a> <a href="/tags.php?/ParperClip/" title="ParperClip">ParperClip</a> <a href="/tags.php?/%E6%B2%B9%E7%AE%A1/" title="油管">油管</a> </div> <div class="gg_300250"> <!-- 右侧q告? --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>无标题文?/title> </head> <body> <div class="_k1c3jyw5rz"></div> <div class="_ifrrvkocokp"></div> <script type="text/javascript"> (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u6344453", container: "_ifrrvkocokp", async: true }); </script> <!-- 多条q告如下脚本只需引入一?--> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" > </script> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> </body> </html> </div> <div class="box"> <h5 class="title-2">热门排行</h5> <ul class="content digg"> <li><a href="/search-daquan/hejizhan.html" style="" class="title" title="万千合集站:学术资源聚合搜烦引擎">万千合集站:学术资源?/a></li> <li><a href="/search-daquan/acgsou.html" style="" class="title" title=" ACG搜:ACG資源|動OE子|動OBT下載及搜?己无法访?"> ACG搜:ACG資源|動OE子</a></li> <li><a href="/search-daquan/shendusou.html" style="" class="title" title="深度?一站式知识搜烦q_Q已更ؓ癑֮)">深度?一站式知识搜烦q?/a></li> <li><a href="/search-daquan/Forfrigg.html" style="" class="title" title="Kindle电子书下载搜索引擎Forfrigg">Kindle电子书下载搜索引?/a></li> <li><a href="/search-daquan/9610-zidian.html" style="" class="title" title="书法字典Q书法字体在U查询系l?>书法字典Q书法字体在U?/a></li> <li><a href="/search-daquan/pansou.html" style="" class="title" title="三款中文|盘搜烦引擎">三款中文|盘搜烦引擎</a></li> <li><a href="/search-daquan/cilin.html" style="" class="title" title="词林Q在U汉语词典查询工?>词林Q在U汉语词典查?/a></li> <li><a href="/search-daquan/likefont.html" style="" class="title" title="识字体网Q在U图片字体识?>识字体网Q在U图片字?/a></li> <li><a href="/search-daquan/timway.html" style="" class="title" title="添达Qtimway.comQ:香港人的搜烦?>添达Qtimway.comQ:香港?/a></li> <li><a href="/search-daquan/aigei.html" style="" class="title" title="q|?配乐|x素材搜烦">q|?配乐|x素材搜烦</a></li> </ul> </div> <div class="gg_300250"> <!-- 右侧q告? --> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>无标题文?/title> </head> <body> <div class="_k1c3jyw5rz"></div> <div class="_ifrrvkocokp"></div> <div class="_xbnkywu6m2b"></div> <script type="text/javascript"> (window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({ id: "u6344454", container: "_xbnkywu6m2b", async: true }); </script> <!-- 多条q告如下脚本只需引入一?--> <script type="text/javascript" src="http://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/cm.js" async="async" defer="defer" > </script> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> </body> </html> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> <!-- function show_ajax(obj) { var keywords = $(obj).text(); var offset = $(obj).offset(); var jsonitem = ''; $.getJSON("http://www.tmvhqsll.buzz/index.php?m=content&c=index&a=json_list&type=keyword&modelid=12&id=127&keywords="+encodeURIComponent(keywords), function(data){ var j = 1; var string = "<div class='point key-float'><div style='position:relative'><div class='arro'></div>"; string += "<a href='JavaScript:;' onclick='$(this).parent().parent().remove();' hidefocus='true' class='close'><span>关闭</span></a><div class='contents f12'>"; if(data!=0) { $.each(data, function(i,item){ j = i+1; jsonitem += "<a href='"+item.url+"' target='_blank'>"+j+"?+item.title+"</a><BR>"; }); string += jsonitem; } else { string += '没有扑ֈ相关的信息!'; } string += "</div><span class='o1'></span><span class='o2'></span><span class='o3'></span><span class='o4'></span></div></div>"; $(obj).after(string); $('.key-float').mouseover( function (){ $(this).siblings().css({"z-index":0}) $(this).css({"z-index":1001}); } ) $(obj).next().css({ "left": +offset.left-100, "top": +offset.top+$(obj).height()+12}); }); } function add_favorite(title) { $.getJSON('http://www.tmvhqsll.buzz/api.php?op=add_favorite&title='+encodeURIComponent(title)+'&url='+encodeURIComponent(location.href)+'&'+Math.random()+'&callback=?', function(data){ if(data.status==1) { $("#favorite").html('收藏成功'); } else { alert('L?); } }); } $(function(){ $('#Article .content img').LoadImage(true, 660, 660,'/templets/default/imagesn/s_nopic.gif'); }) //--> </script> <script> window._bd_share_config = { common : { bdDesc : 'l搜是全球最大维向ְ文搜索引?为您提供最快、最准、最全的搜烦服务。支持进行各U实用查询,包括译、词典、歌曌Ӏ图片、新闅R百U、电台等?, bdText : 'l搜izdaQ维向ְ文搜索引?, bdPic : '0' }, share : [{ "bdSize" : 24 }] } with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)]; </script> <div class="fot"> <div class="footer clear"> <div class="f_right"> <h3 class="h3">关于我们</h3> <p class="p">周博搜烦引擎大全Q收集国外搜索引擎与中文搜烦引擎Q聚焦搜索引擎风云动态?script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fff1884f0bb0deda43e205cf7c40d7bc2' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/3380280.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?3380280" target="_blank"><img alt="我要啦免费统? src="http://img.users.#/3380280.asp" style="border:none" /></a></noscript><script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-51131642-1', 'zhoublog.cn'); ga('send', 'pageview'); </script> </p> </div> <div class="f_left "> <h3 class="h3">版权声明</h3> <p class="p">声明Q本站发布的资源均来自互联网Q仅供交学习之用,请勿作商业用途,所有资源版权归原作者所有。如果有늊到您的权益,误pL站删除,谢谢合作Q?/p> </div> </div> <div class="fot_bo"> <div class="w1"><span class="col-right">Copyright 2009-2019 Powered By ZHOUBLOG <a href="http://www.tmvhqsll.buzz/" target="_blank">搜烦引擎优化</a> <a href="http://www.tmvhqsll.buzz/" target="_blank">搜烦引擎大全</a> <a target="_blank">赣ICP?6011082?1</a></span> <a href="/search-guangcha/" class="ti_bt">国外搜烦引擎</a> | <a href="/search-daquan/" class="ti_bt">中文搜烦引擎</a> | <a href="/seo/" class="ti_bt">搜烦引擎优化</a> | </div> </div> </div> <div id="back-to-top" style="display: block;"> <a href="/search/">搜烦引擎</a> <a href="/sousuozatan/">搜烦杂谈</a> <a href="/zhuanlan/">专栏</a> <a href="/zixun/">资讯</a> <a href="/gongjudq/">工具</a> <a href="/xinmeiti/">新媒?/a> <a href="/wangzhan/">|站</a> <a href="#top" class="top_b"><span></span></a> </div> <a href="http://www.8745554.buzz">kk</a> <a href="http://www.543188.buzz">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.0039967.buzz">ȫֲ</a> <a href="http://www.stnevfd.buzz">߷齫</a> <a href="http://www.1041269.buzz">齫ɿھ</a> <a href="http://www.0650914.buzz">ϰ沨˳ж</a> <a href="http://www.880046.buzz">ʮֿ</a> <a href="http://www.623283.buzz">11ѡ5ɱ</a> <a href="http://www.80239194.buzz">΢źѺ</a> <a href="http://www.lfkksdmw.buzz">ܰٴ齫</a> <a href="http://www.2975347.buzz">808Ʊ</a> <a href="http://www.721768.buzz">㶫36ѡ7¿</a> <a href="http://www.239377.buzz">ݲ11ѡ5ѯ</a> <a href="http://www.4963785.buzz">΢Ųƻֵֵֻ</a> <a href="http://www.gqhffkz.buzz">齫</a> <a href="http://www.5160690.buzz">齫</a> </body> </html>